Ilości paletowe

Tasiemka, Krajanka, Nitka, Gniazda
Świderek
Muszelka
Łazanka, Kolanko
1 warstwa = 8 kartonów
1 warstwa = 8 kartonów
1 warstwa = 8 kartonów
1 warstwa = 8 kartonów

8 kartonów x 6 warstw = 48 kartony

8 kartonów x 9 warstw = 72 kartony

8 kartonów x 9 warstw = 72 kartony

8 kartonów x 9 warstw = 72 kartony

12 szt w kartonie
12 szt w kartonie
14 szt w kartonie
16 szt w kartonie

288 kg w palecie
(48 kartonów * 6kg)

432 kg w palecie
(72 kartony * 6kg)

504 kg w palecie
(72 kartony * 7kg)

576 kg w palecie
(72 kartony * 8kg)

Makaron na tle magazynu
Makaron na tle mąki

Inne rozmiary

Na potrzeby punktów gastronomicznych sprzedajemy również makaron w workach o masie 10kg.